Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Bossing / foto: shutterstock

Šikana v zaměstnání má jméno mobbing a bossing

Šikana na pracovišti ať už z hlediska kolegů či nadřízeného je velmi závažný zásah do psychiky oběti a mnohdy končí velice nešťastně.

Objasněme si rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Mobbing znamená psychickou šikanu spolupracovníků vůči kolegovi, bossing šikana nadřízeného vůči podřízenému.
Podíváme se tedy na problematiku detailněji, protože jde o velmi závažné činy.

Když se spikne kolektiv

Mobbing by se mohl přeložit jako šikana na pracovišti, ovšem nebylo by to úplně přesné. Je přesnější ho nazývat jako psychické týrání, psychoteror, či psychické násilí. Odvozuje se od anglického slova mob, což znamená hromadně napadnout, obtěžovat apod. a prvně byl pozorován u ptáků.
Mobbing je tedy psychické týrání či napadání kolegy kolegou či přesněji skupinou kolegů. Může zahrnovat celou škálu podob, může jít o ponižování, napadání, ironizování, obviňování, podceňování, zesměšňování a další patologická jednání.

Mobbing v práci

Lze nějak přímo konkrétně definovat mobbing?

Možná ani ne. V podstatě jde o kolektivní kampaň spolupracovníků za účelem ponížit, zesměšnit či vyloučit jistého pracovníka z kolektivu, obvykle bez nějaké určité příčiny a bez ohledu na to, jakou práci člověk vykonává. V každém případě se jedná o dlouhodobý psychický nátlak, který může působit zcela nevinně, ovšem při komplexním posouzení tvoří jasný, promyšlený jev.
Výzkumy potvrdily, že nárůst mobbingu se přímo úměrně zvyšuje s rostoucí agresivitou a stresem ve společnosti a mírou nezaměstnanosti. Představuje významné riziko pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jedinec, který je psychicky terorizován, pracuje v permanentním stresu, mění se jeho motivace a postoje k práci, ztrácí se uspokojení z provedené činnosti. Pracovník se špatně koncentruje, je udržován v neustálém napětí, které mu ani doma nedovolí se regenerovat, a dochází tím pádem k nárůstu počtu chyb v pracovním výkonu a zvyšuje se rovněž počet pracovních úrazů. 
Abychom mohli hovořit o mobbingu, musí být tato forma šikany provozována na oběti 6 měsíců.

Když je vedoucí pes

Pokud je vykonavatelem psychického nátlaku nadřízený na svém podřízeném, hovoříme o bossingu. Název pochází z anglického boss, což znamená šéf, vedoucí, ale také komandovat, sekýrovat. Nadřízený se snaží ponížit či poškodit podřízeného před jeho spolupracovníky, nebo mu ztěžuje a znemožňuje plnění jeho pracovních úkolů. 

Bossing v práci

Jak konkrétně se může bossing projevovat?

Nadřízený nejenže zesměšňuje a ponižuje svého podřízeného, zadává mu také v podstatě nesplnitelné úkoly, přehnaně dbá na dodržování docházky, přestože u ostatních pracovníků se chová benevolentněji, bezdůvodně neschvaluje dovolenou či předem dohodnuté volno, neoprávněně kritizuje, chová se arogantně, agresivně, nutí podřízeného k přemíře přesčasů, může ho i sexuálně obtěžovat, přičemž vyhrožuje výpovědí. 

Jak se šikaně na pracovišti ubránit?

Ubránit se mobbingu i bossingu je velice těžké, složitě se psychická šikana dokazuje, navíc oběť je většinou tak zdeptaná, že nemá sílu se sama bránit a podnikat právní kroky. V tom lepším případě tedy zaměstnání opustí, v horším případě může šikana končit až psychickým zhroucením či sebevraždou.

Šikana v zaměstnání má jméno mobbing a bossing

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!